Lyts Vocaal opgeheven.

Met het afscheid van dirigente Pauli Yap op ons laatste concert op 3 juni j.l. is er een einde gekomen aan ons bijzondere kleinkoor. We willen iedereen die ons in de bestaansperiode heeft gevolgd en gesteund hartelijk danken. We gaan wel allemaal door met zingen (ieder op zijn eigen weg), dus graag TOT ZIENS bij een volgend concert, bijvoorbeeld van het Warnser Bach Ensemble, waar veel leden van Lyts Vocaal ook in meezingen.